Oferta

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Sporządzamy dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Opinia geotechniczna

Sporządzamy opinie geotechniczne

Konsultacje geotechniczne

Prowadzimy doradztwo i konsultacje w zakresie geotechniki i geologii

Odbiór gruntu w dnie wykopu

Zajmujemy się odbiorami wykopów

Laboratoryjne badania gruntów

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Badania gruntu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego

Kontrola zagęszczenia gruntu

Obsługa geotechniczna budowy

Dozór geologiczny

Operaty wodnoprawne